ประชุุมโครงการฯ เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวที่ทำหน้าที่สอน( 08-07-2557 )
วันที่ 16-20 มิถุนายน 2557 ศูนย์ส่งเสริมฯ ภาคเหนือ จัดประชุมในพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนู้ด้านอาชีวศึกษา เพื่อครูผู้ช่วย พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว ที่ทำหน้าที่สอน ที่โรงแรมฮอลิเด อ่านต่อ...
ร่วมกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว( 13-12-2556 )
วันที่ 5 ธันวาคม 2556 คณะศึกษานิเทศก์ ข้าราชการและพนักงาน พร้อมใจกันฉลองวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวามคม) ร่วมกับทางจังหวัดเชียงใหม่ อ่านต่อ...
ประชุมฯ หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการเรียนการสอน( 28-08-2556 )
วันที่ 21 -23 สิงหาคม 2556 ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูตรและระบบการนิเทศภายในด้านการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาอาชีวศึกษา ในเขตภาคเหนือ” ณ โรงแรมอโมร่า เช อ่านต่อ...
ประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2556( 22-08-2556 )
29-30 กรกฎาคม 2556 สำนักวิจัยและการพัฒนาอาชีวศึกษาฯ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคเหนือ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน ร่วมกันจัดงานประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ภาคเหนือ 2556 มีผลงานเข้าร่วมประก อ่านต่อ...
ประชุมกำหนดเกณฑ์ตัดสินสื่อไอซีทีและวางแผนจัดงานประกวดฯ( 26-02-2556 )
21-22 มีนาคม 2556 ผอ.วิทยา ใจวิถีและศึกษานิเทศก์ เข้าประชุมวางแผนเตรียมการกำหนดเกณฑ์การตัดสินและประชาสัมพันธ์การประกวดสื่อการเรียนรู้ไอซีทีเพื่ออาชีวศึกษา ประจำปี 2556 โดยในการประชุมมีเลขาธิการ สอศ. ม อ่านต่อ...